Thu Duc Engineering Co (12760)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Thu Duc Engineering Co

Nội dung kinh doanh

Hệ thống làm lạnh, đúc nội khối

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Thu Duc Engineering Co.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

21B LeVan Chi Str., Linh Trung Ward, Thu Duc Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38961633

URL

http://www.texenco.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Thu Duc Engineering Co.

PAGE TOP