Công ty cơ khí Duy Khanh (12757)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cơ khí Duy Khanh

Nội dung kinh doanh

Phụ tùng máy thuốc lá, máy tách giấy, cán và dập nổi , khuôn nhựa.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cơ khí Duy Khanh.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

310 A Luy Ban Bich Str., Hoa Thanh Ward, Tan Phu Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38608213

URL

http://www.duykhanh.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cơ khí Duy Khanh.

PAGE TOP