Công ty cơ khí Duy Khanh (12757)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cơ khí Duy Khanh

Nội dung kinh doanh

Phụ tùng máy thuốc lá, máy tách giấy, cán và dập nổi , khuôn nhựa.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cơ khí Duy Khanh.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

310 A Luy Ban Bich Str., Hoa Thanh Ward, Tan Phu Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38608213

URL

http://www.duykhanh.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cơ khí Duy Khanh.

PAGE TOP