Viet Tronics And Mechanics Phu Tho Hoa Co (12756)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Viet Tronics And Mechanics Phu Tho Hoa Co

Nội dung kinh doanh

đúc, khuôn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet Tronics And Mechanics Phu Tho Hoa Co.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

1026B, Luy Ban Bich Str., Hoa Thanh, Than Phu Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38100755

URL

http://www.viemco.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet Tronics And Mechanics Phu Tho Hoa Co.

PAGE TOP