CÔNG TY TNHH-CK-KM-KT-PHÁT SANG (12755)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH-CK-KM-KT-PHÁT SANG

Nội dung kinh doanh

đúc, khuôn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH-CK-KM-KT-PHÁT SANG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

407 Ben Phu Lam Str., Ward 9, Dist 6, HCMC

TEL

FAX

84-8-39696631

URL

http://www.khuonmauphatsang.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH-CK-KM-KT-PHÁT SANG.

PAGE TOP