Công ty TNHH SX & TM VĨ NAM VIỆT (12754)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH SX & TM VĨ NAM VIỆT

Nội dung kinh doanh

bu lông vuộng, bu lông lục giác, bàn đạp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH SX & TM VĨ NAM VIỆT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 397 An Duong Vuong Ward 10, Dist6, HCMC

TEL

FAX

84-8-38761658

URL

http://www.vinavit.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH SX & TM VĨ NAM VIỆT.

PAGE TOP