Thien Hoa Co., Ltd (12753)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Thien Hoa Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Chịu lực, dây chuyền, băng tải

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Thien Hoa Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 77, Doan Nhu Hai Str., Dist 4, HCMC

TEL

FAX

84-8-38269759

URL

http://www.thienhoa.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Thien Hoa Co., Ltd.

PAGE TOP