Wictor Vina Co., Ltd (12752)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Wictor Vina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

keo dán giày, bao bì mềm, tồn trữ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Wictor Vina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Sai Dong B Industrial Park, Lot 5, Road 4, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-36750246

URL

http://www.wictorgroup.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Wictor Vina Co., Ltd.

PAGE TOP