Chau Phu Co., Ltd (12751)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Chau Phu Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

quạt hướng trục, quạt ly tâm, hệ thống làm mát bay hơi.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Chau Phu Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 61, Tan Quy Str., Tan Quy Ward, Tan Phu Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-35591049

URL

http://www.chauphu.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Chau Phu Co., Ltd.

PAGE TOP