OKUTOMI-Nguyen Electronic Precision J.V.C (12750)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

OKUTOMI-Nguyen Electronic Precision J.V.C

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhôm, ăng ten

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với OKUTOMI-Nguyen Electronic Precision J.V.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 3 Phuoc Vtnh An Commune, Cu Chi Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37909736

URL

http://www.onprecision.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với OKUTOMI-Nguyen Electronic Precision J.V.C.

PAGE TOP