Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến (12747)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến

Nội dung kinh doanh

giấy Bristol( giấy nghệ thuật), giấy không gỗ, giấy phô tô (A4), giấy couche ( giấy nghệ thuật).

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Sai Dong B Industrial Park, Lot 107, Road CN2, Sai Dong Communes, Long Bien District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-36754777

URL

http://www.haitien.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến.

PAGE TOP