Viet - My Co., Ltd (12745)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Viet - My Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet - My Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Sai Dong A Industrial Park, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38755237

URL

http://www.sonviet-my.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet - My Co., Ltd.

PAGE TOP