PLASTIC INTERCON CO., LTD (12744)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PLASTIC INTERCON CO., LTD

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PLASTIC INTERCON CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Room 906, Song Than 1 Industrial Park, Road 10, Di An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3737982

URL

http://www.pihangers.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PLASTIC INTERCON CO., LTD.

PAGE TOP