NATION PUMP Co., Ltd (12741)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NATION PUMP Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

máy bơm, bơm bánh răng dịch chuyển quay

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với NATION PUMP Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Road NA6 My Phuoc 2 Industrial Park, Ben Cat. Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3567782

URL

http://www.hcrchuan.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với NATION PUMP Co., Ltd.

PAGE TOP