CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP HAI MY (12740)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP HAI MY

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP HAI MY.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Road D2, Lot D, Z Pho Noi A Industrial Park, Van Lam, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3967795

URL

http://www.haimy.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP HAI MY.

PAGE TOP