CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VIỆT NAM (12737)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VIỆT NAM

Nội dung kinh doanh

bơm từ , bơm bánh răng dịch chuyển quay

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VIỆT NAM.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 9 Bien Hoa 1 Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3933456

URL

http://www.iwakipumps.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VIỆT NAM.

PAGE TOP