CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VIỆT NAM (12737)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VIỆT NAM

Nội dung kinh doanh

bơm từ , bơm bánh răng dịch chuyển quay

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VIỆT NAM.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 9 Bien Hoa 1 Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3933456

URL

http://www.iwakipumps.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY TNHH IWAKI PUMPS VIỆT NAM.

PAGE TOP