WANXING Vietnam Co.,Ltd (12735)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

WANXING Vietnam Co.,Ltd

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với WANXING Vietnam Co.,Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Road 8 Song Than Industrial Park 1, Di An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3737859

URL

http://www.wan-xing.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với WANXING Vietnam Co.,Ltd.

PAGE TOP