KJ E & C Co., Ltd (12733)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KJ E & C Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

vật liệu khuôn,nhiên liệu và thủy tinh lỏng, phụ gia tinh luyện kim loại

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với KJ E & C Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 8 Long Thanh Industrial Park, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514223

URL

http://www.vinakj.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với KJ E & C Co., Ltd.

PAGE TOP