Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa (Sovi) (12732)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa (Sovi)

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa (Sovi).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 7, Bien Hoa 1 Industrial Park, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3832939

URL

http://www.sovi.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa (Sovi).

PAGE TOP