VANSHINYI J.S.C (12729)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VANSHINYI J.S.C

Nội dung kinh doanh

van bi, van cổng, van vô trùng, van tự động, van chỉnh lưu Thụy sĩ Fluid

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VANSHINYI J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 5 Song May Industrial Park, Trang Born, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-6279111

URL

http://www.shinyivalve.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VANSHINYI J.S.C.

PAGE TOP