SCHAEFFLER Vietnam Co., Ltd (12726)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SCHAEFFLER Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Vòng bi lăn, vòng bi trượt, hệ thống dẫn hướng tuyến tính, và các thành phần động cơ cho ngành cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với SCHAEFFLER Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 3 AMATA Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936620

URL

http://www.schaeffler.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với SCHAEFFLER Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP