Cty cổ phần thép Pomina (12725)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cty cổ phần thép Pomina

Nội dung kinh doanh

thép gân, thép cuộn, thép tròn, thép hình

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Cty cổ phần thép Pomina.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Road 27,Nong Than 2 Industrial Park, Dist.Di An, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3740862

URL

http://www.pomina-steel.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Cty cổ phần thép Pomina.

PAGE TOP