Công ty TNHH Xi Mạ Điện Giải Tinh Công (12722)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Xi Mạ Điện Giải Tinh Công

Nội dung kinh doanh

Phụ kiện may mặc, Linh kiện điện tử, phụ tùng xe máy.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Xi Mạ Điện Giải Tinh Công.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Road 2, Tan Dong Hiep A Industrial Park, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3729908

URL

http://www.tinhcong.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Xi Mạ Điện Giải Tinh Công.

PAGE TOP