KHAIPHAT STEEL (12719)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KHAIPHAT STEEL

Nội dung kinh doanh

các sản phẩm mạ kẽm, sản phẩm sơn tráng kẽm, sản phẩm tráng nhôm cao, sản phẩm sơn tráng nhôm cao

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KHAIPHAT STEEL.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Road 11 CCN THANH VINH Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-8244539

URL

http://www.khaiphatsteel.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KHAIPHAT STEEL.

PAGE TOP