CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN(CONG TY CO PHAN CAP SAI GON) Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN

Nội dung kinh doanh

cáp trung thế, cáp nguồn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 1 Long Thanh Industrial Park, Long Thanh, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3514120

URL

http://www.saigoncable.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP SÀI GÒN.

PAGE TOP