Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) (12716)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI)

Nội dung kinh doanh

dây cách điện PVC và dây mềm, dây điện từ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Road 1 Bien Hoa 1 Industrial Park, Ward.An Binh, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3933219

URL

http://www.cadivi.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI).

PAGE TOP