Sentec HN Co., Ltd (12713)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sentec HN Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đĩa đỡ xúp báp, lồng giữ bi, bơm đĩa nghiêng, thân xi lanh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sentec HN Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Que Vo Industrial Park, Van Duong Communes, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3634339

URL

http://www.sentechanoiqv.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sentec HN Co., Ltd.

PAGE TOP