Longtech Precision Vietnam Co., Ltd (12711)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Longtech Precision Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

lò xo, sản phẩm cuộn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Longtech Precision Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Que Vo Industrial Park, Lot E1, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3634336

URL

http://www.chianeng.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Longtech Precision Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP