Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NS Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thép mạ kẽm và các sản phẩm thép mạ kẽm khác

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NS Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Que Vo Industrial Park, Lot D1, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3634259

URL

http://www.ns-hanoi.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NS Co., Ltd.

PAGE TOP