Mitsuwa Vinaplast Co., Ltd (12709)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Mitsuwa Vinaplast Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Mitsuwa Vinaplast Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Que Vo Industrial Park, Lot B8, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3634368

URL

http://www.mitsuwa-ec.vp

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Mitsuwa Vinaplast Co., Ltd.

PAGE TOP