Công ty TNHH Nam Á (12708)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Nam Á

Nội dung kinh doanh

Hộp giấy, Bobbin, nhựa công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Nam Á.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Que Vo Industrial Park, Lot 16, Phuong Lieu Communes, Que Vo District, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3617450

URL

http://www.namapacking.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH Nam Á.

PAGE TOP