MITAC PRECISION TECHNOLOGY VN (12707)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

MITAC PRECISION TECHNOLOGY VN

Nội dung kinh doanh

vật dụng và thiết bị văn phòng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với MITAC PRECISION TECHNOLOGY VN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

Que Vo Industrial Park, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3634268

URL

http://www.mitac.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với MITAC PRECISION TECHNOLOGY VN.

PAGE TOP