CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG (12704)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Nội dung kinh doanh

Các loại máy, máy cán tấm tôm sóng tròn, máy cán tấm máng cáp, máy cán tôn cửa cuốn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh An Giang, Việt Nam

Địa chỉ

No 165 Tran Hung Dao Str., Binh Banh Ward, Long Xuyen, An Giang Province

TEL

FAX

84-763853052

URL

http://www.cokhiangiang.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.

PAGE TOP