VINACONEX số 7 (12701)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VINACONEX số 7

Nội dung kinh doanh

sản phẩm pha lê và thủy tinh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VINACONEX số 7.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Quang Minh Industrial Park, Me Linh District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38866526

URL

http://www.vsg.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VINACONEX số 7.

PAGE TOP