SADEV DECOLLETAG E Vietnam Co., Ltd (12700)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SADEV DECOLLETAG E Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với SADEV DECOLLETAG E Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Lot 22A Road B Linh Trung 2 Export Processing Zone, Binh Chieu, Thu Duc, HCMC

TEL

FAX

84-8-37291866

URL

http://www.sadevina.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với SADEV DECOLLETAG E Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP