Phuc Tien-Vinh Phuc J.S.C. (12698)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Phuc Tien-Vinh Phuc J.S.C.

Nội dung kinh doanh

thép cuộn, thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Phuc Tien-Vinh Phuc J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Quang Minh Industrial Park, Lot 42C,Me Linh, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38134843

URL

http://www.phtsteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Phuc Tien-Vinh Phuc J.S.C..

PAGE TOP