Tập đoàn ThyssenKrupp AG (12697)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tập đoàn ThyssenKrupp AG

Nội dung kinh doanh

ống thép tròn, vuông,oval , thép cuộn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tập đoàn ThyssenKrupp AG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Quang Minh Industrial Park, Lot 42C, Me Linh District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-35250550

URL

http://www.tkmvietnam.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tập đoàn ThyssenKrupp AG.

PAGE TOP