Zongshen Vietnam Co., Ltd (12696)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Zongshen Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Piston và súp bắp,van ngăn , van đóng ngắt dạng trượt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Zongshen Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Quang Minh Industrial Park, Lot 39 G1, Me Linh District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38182419

URL

http://www.zongshenmotor.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Zongshen Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP