Phuclink J. S. C. (12694)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Phuclink J. S. C.

Nội dung kinh doanh

cáp hàn, máy hàn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Phuclink J. S. C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Quang Minh Industrial Park, Licogi Building Tower No 18, Floor 7, Room 711, Me Linh District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-62876551

URL

http://www.phuclink.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Phuclink J. S. C..

PAGE TOP