Vietnam Inudustrial Plastic Co., Ltd (12693)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vietnam Inudustrial Plastic Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Vietnam Inudustrial Plastic Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Quang Minh 2 Industrial Park, Kim Hoa, Me Linh, Vinh Phuc, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-36633960

URL

http://www.vimax.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Vietnam Inudustrial Plastic Co., Ltd.

PAGE TOP