Nam HaViet J.S.C (12691)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nam HaViet J.S.C

Nội dung kinh doanh

Hàn điện, dây hàn MAG, dây hàn chìm.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Nam HaViet J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Plot IV 3, Road 5, Tan Binh Industrial Park, Tan Binh Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38152427

URL

http://www.nahavl.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Nam HaViet J.S.C.

PAGE TOP