DENSO VIỆT NAM (12690)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DENSO VIỆT NAM

Nội dung kinh doanh

Piston và súp bắp,van ngăn , van đóng ngắt dạng trượt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với DENSO VIỆT NAM.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Plot E1, Thang Long Industrial Park, Dong Anh Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38813208

URL

http://www.denso.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với DENSO VIỆT NAM.

PAGE TOP