Rhythm Precision Vietnam Co., Ltd. (12689)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Rhythm Precision Vietnam Co., Ltd.

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Rhythm Precision Vietnam Co., Ltd..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Plot 42, Noi Bai Industrial Park, Quang Tien, Soc Son Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-35821662

URL

http://www.trmk.co.jp/RPV/index.htm

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Rhythm Precision Vietnam Co., Ltd..

PAGE TOP