Saigon Allied Technologies Co., Ltd (12687)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Saigon Allied Technologies Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Saigon Allied Technologies Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Saigon Hi-Tech Park, Lot 14, Long Thanh My Ward, District 9, HCMC

TEL

FAX

84-8-37335668

URL

http://www.allied-tech.com.sg

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Saigon Allied Technologies Co., Ltd.

PAGE TOP