Shiogai Seiki Vie tnam Co., Ltd (12686)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Shiogai Seiki Vie tnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Shiogai Seiki Vie tnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Plot 224/4 Road 24-2, Amata Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai

TEL

FAX

84-61-3936454

URL

http://www.shiogaiseikivietnam.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Shiogai Seiki Vie tnam Co., Ltd.

PAGE TOP