Shiogai Seiki Vie tnam Co., Ltd (12686)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Shiogai Seiki Vie tnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Shiogai Seiki Vie tnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Plot 224/4 Road 24-2, Amata Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai

TEL

FAX

84-61-3936454

URL

http://www.shiogaiseikivietnam.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Shiogai Seiki Vie tnam Co., Ltd.

PAGE TOP