Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T (12685)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T

Nội dung kinh doanh

máy tiện NC, máy trung tâm gia công, máy khoan, máy mài, EDM và máy đa mục đích

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No. 1 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, Dist 2, HCMC

TEL

FAX

84-8-35106844

URL

http://www.tatmachinery.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T.

PAGE TOP