Công Ty TNHH SX – TM Cơ Khí Hồng Ký (12684)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty TNHH SX – TM Cơ Khí Hồng Ký

Nội dung kinh doanh

máy tiện NC, máy trung tâm gia công, máy khoan, máy mài, EDM và máy đa mục đích

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty TNHH SX – TM Cơ Khí Hồng Ký.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

54 Tay Lan Str., Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37505042

URL

http://www.hongky.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty TNHH SX – TM Cơ Khí Hồng Ký.

PAGE TOP