Công ty TNHH TM - DV Cơ Khí TIẾN PHÁT (12682)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH TM - DV Cơ Khí TIẾN PHÁT

Nội dung kinh doanh

máy tiện NC, máy trung tâm gia công, máy khoan, máy mài, EDM và máy đa mục đích

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH TM - DV Cơ Khí TIẾN PHÁT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

57/6 National Road 1K-Quarter 5, Linh Trung, Thu Duc Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37240464

URL

http://www.cokhitienphat.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty TNHH TM - DV Cơ Khí TIẾN PHÁT.

PAGE TOP