Tripod Solutions Trading Service Co., Ltd (12679)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tripod Solutions Trading Service Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

máy đo lường

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tripod Solutions Trading Service Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 70, 38 Str., Conic 138, BinhChanh Dist. HCMC

TEL

FAX

84-8-38559110

URL

http://www.tripodvietnam.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tripod Solutions Trading Service Co., Ltd.

PAGE TOP