Tripod Solutions Trading Service Co., Ltd (12679)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tripod Solutions Trading Service Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

máy đo lường

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tripod Solutions Trading Service Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 70, 38 Str., Conic 138, BinhChanh Dist. HCMC

TEL

FAX

84-8-38559110

URL

http://www.tripodvietnam.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tripod Solutions Trading Service Co., Ltd.

PAGE TOP