TRUONG PHU TRADING CONSTRUCTION & PRODUCTION CO., LTD (12676)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TRUONG PHU TRADING CONSTRUCTION & PRODUCTION CO., LTD

Nội dung kinh doanh

vật liệu lợp mái, trần nhà

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TRUONG PHU TRADING CONSTRUCTION & PRODUCTION CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Thi Industrial Park, Phu Thi Communes, Gia Lam District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-36785397

URL

http://www.everrichsteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với TRUONG PHU TRADING CONSTRUCTION & PRODUCTION CO., LTD.

PAGE TOP