Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (12675)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Nội dung kinh doanh

nguyên liệu, dầu, chất bôi trơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Thi Industrial Park, Phu Thi Communes, Gia Lam District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38272002

URL

http://www.app.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

PAGE TOP